Het moment van inschrijving in het basisonderwijs is afhankelijk van het geboortejaar van je kind.

Binnenkort starten we met de inschrijvingen van kinderen die geboren zijn in 2020 of vroeger.

Daarvoor gelden een aantal voorrangsregels. Hou zeker rekening met de volgende data:

Periode 1: Voor kinderen die al een broer of zus in dezelfde basisschool hebben

Datum: 07/03/2020 – 18/03/2020


Periode 2: Kinderen van personeelsleden

Datum: 21/03/2020 – 25/03/2020


 

Periode 3: Alle nieuwe leerlingen (vrije inschrijvingen)

Datum: vanaf 28/03/2020  

  Inschrijven via online aanmeldingsformulier. (mogelijk vanaf maandag 28/03/22 08:00)


Mee te brengen:

Identiteitskaart of ISI+-kaart

Laatste rapport en advies einde schooljaar (bij schoolverandering)

Volledig adres en telefoonnummer van de vorige school (bij schoolverandering)

 


Als je kind dan ingeschreven is, kan het starten op wettelijk vastgestelde instapdagen (zie tabel hieronder).

De instapdag nadat je kind 2,5 jaar is geworden, is de startdag van zijn of haar schoolcarrière.

 Instapmomenten voor kinderen geboren in 2020:

  • 1 september 2022 (geboren tot en met 1 maart 2020)
  • 7 november 2022 (geboren tot en met 7 mei 2020)
  • 9 januari 2023 (geboren tot en met 9 juli 2020)
  • 1 februari 2023 (geboren tot en met 1 augustus 2020)
  • 27 februari 2023 (geboren tot en met 27 augustus 2020)
  • 17 april 2023 (geboren tot en met 17 oktober 2020)
  • 22 mei 2023 (geboren tot en met 22 november 2020)
  • 1 september 2023 (geboren tot en met 31 december 2020)