volgende instapdata:  

De eerste schooldag na de zomervakantie (1 september 2021)
De eerste schooldag na de herfstvakantie (8 november 2021)
De eerste schooldag na de kerstvakantie (10 januari 2022)
De eerste schooldag van februari/teldatum (1 februari 2022)
De eerste schooldag na de krokusvakantie (7 maart 2022)
De eerste schooldag na de paasvakantie (19 april 2022)
De eerste schooldag na O.L.H.-Hemelvaart (30 mei 2022)