20 april 2020

Afspraken vanaf maandag 20 april 2020

 

Afstandsleren ·        Tot voor de paasvakantie werd er ingeoefend en herhaald.

·        Na de paasvakantie komen doenbare nieuwe leerinhouden aan bod (preteaching).

·        Wat is preteaching? Bekijk zeker dit filmpje!

https://www.youtube.com/watch?v=bO7STpDsUMM&feature=youtu.be&utm_source=Klasse+-+Nieuwsbrieven&utm_campaign=004bf835a8-Klasse_schooldirect_2020_04_14&utm_medium=email&utm_term=0_b661ff641f-004bf835a8-419765473

·        Van zodra de scholen open gaan, biedt de leerkracht deze nieuwe lessen een tweede keer aan, kijkt hoever de leerlingen staan en geeft extra ondersteuning aan wie dit nodig heeft.

·        Vertaling nodig (check zeker de vertaalfiches in bijlage)!

Leertijd ·        Dagelijks besteedt de leerling maximaal 1 tot 4 uur aan schooltaken, rekening houdend met de leeftijd.
Rol ouder ·        De ouder vervangt de leerkracht niet.

·        Maak afspraken over de planning van de schooltaken en de activiteiten binnen het gezin.

·        Je ondersteunt je kind door een rustige werkomgeving te geven en zelfstandig te laten werken.

·        Beperk het samen nakijken van de opdrachten tot maximaal 2 uur per week.

Communicatie

 

·        De school geeft informatie door via deze kanalen:

o   Website: algemene brieven voor ouders

o   Gimme

o   Mail

o   Gesloten facebook van de klas

o   Telefoon

·        Volg hierin de afspraken die de leerkrachten doorgeven!

Wat reikt de school aan? Voorbeelden van onze school afhankelijk van het leerjaar:

·        Contractwerk voor komende 2 weken met vermelding van ‘moetjes’ en ‘magjes’

·        Uitgewerkte planning voor 1e, 2e, 3e en 4e lj.: welke taken wanneer?

·        Onderwerpen/taken voor 5e en 6e lj.: de leerlingen stellen zelf de planning op waarbij de taken evenwichtig verdeeld worden over de 2 weken

·        Verwijzing naar handboeken, instructiefilmpjes, stappenplannen, werkbladen in kopieerbundel of werkboeken, digitale oefenplatforms, correctiesleutels

Afhalen materiaal ·        Alle materialen (handboeken, werkboeken, kopieerbundels, turnzak,…) kunnen afgehaald worden aan de deur van turnzaal (D-blok – secundair) op:

o   maandag 20 april vanaf 12.00 – 16.00 uur of

o   dinsdag 21 april vanaf 8.30 – 16.00 uur

·        Voorzie een draagtas om deze mee naar huis te nemen.

·        Wachten? Respecteer dan een afstand van >1,5 m

 

Evaluatie ·        De taken en oefeningen binnen afstandsleren maken geen deel uit van evaluatie in functie van het rapport.

·        Het voorziene schoolrapport van 10 mei 2020 wordt geannuleerd.

 

Help ·        De klastitularis is dagelijks beschikbaar voor ouders of leerlingen indien je problemen ondervindt.

·        De leerkracht deelt aan de eigen klasgroep mee op welk tijdstip en via welk communicatiekanaal dit kan gebeuren.

 

Opvang ·        De school blijft instaan voor de opvang van kinderen wiens ouders in cruciale sectoren werken en geen thuisopvang kunnen organiseren, voor kinderen in een kwetsbare thuissituatie.

·        Geen opvang op 1 mei en op woensdagnamiddagen (wel in ’t Kadeeken)

·        Reserveren uiterlijk de werkdag ervoor 16u00 via info.bwe@hartencollege.be

Leren is belangrijk, maar de gezondheid en het welbevinden van jouw kind (en jou als ouder) staat voor ons voorop. School en ouders kunnen de kinderen goed omringen en begeleiden, zodat zij kunnen blijven leren en groeien.

De coronamaatregelen hebben een grote impact op ons leven.  De combinatie van werk, huishouden en opvang is vaak uitdagend.  Bedankt om dit vol te houden in deze moeilijke periode.