14 mei 2018

Hinder door werken Vinkenstraat

We hebben bericht gekregen van de gemeente dat er riolerings- en nutsvoorzieningswerken zullen starten op 16/5 in de Vinkenstraat. Vanaf 16/5 zal er nog verkeer met hinder mogelijk zijn, langs de kant van de woningen zal er een parkeerverbod gelden. Vanaf 11/6 zal de Vinkenstraat volledig afgesloten zijn. De werken zullen duren tot einde oktober 2018.

De Fernand Tavernestraat wordt tijdelijk opengesteld in twee richtingen waar nu eenrichtingsverkeer geldt. Dus het zal dan mogelijk zijn om via de Weggevoerdenstraat de Tavernestraat te bereiken.

Gezien de Dreefstraat eveneens gedeeltelijk afgesloten is gaat dit extra verkeersdruk veroorzaken in Weggevoerdenstraat en F. Tavernestraat.