13 maart 2020

Info Coronavirus

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen om de verdere
verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen.
Wat betekent dit voor onze school?
Alle lessen worden geschorst maar we blijven de opvang verzekeren (voorlopig volgens de
gangbare uren) voor de leerlingen van wie ouders zelf niet in opvang kunnen voorzien of voor
leerlingen die anders opgevangen worden door hun grootouders (65-plussers). De
gezondheidsdeskundigen raden ten stelligste af om kinderen nu te laten opvangen door hun
grootouders (65-plussers).
We vragen expliciet aan de ouders om, indien enigszins mogelijk, zelf opvang te
voorzien zodat we voorrang kunnen geven aan werknemers uit de zorg- en
veiligheidssector.
We laten geen ouders toe in de gebouwen van de school. De kinderen worden afgezet
op de speelplaats of aan de buitendeur van de feestzaal.
Er zijn geen warme maaltijden.
Deze maatregelen gaan in op vrijdag 13 maart om 24 uur en duren t.e.m. 19 april 2020.
Wijzigingen en aanvullingen zullen gecommuniceerd worden. Gedurende deze periode worden er
geen afwezigheden geregistreerd.
Als Hartencollege geloven we in goed onderwijs en willen we dus in deze moeilijke
omstandigheden onze maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen. De school zal nagaan
hoe we de gemiste leerstof kunnen bijwerken. Je krijgt daarover te gepasten tijde de nodige
informatie.
Wat kan je als ouder doen?
Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind (zoals vooral koorts, maar ook hoesten, zich
grieperig voelen). Als die optreden, neem je contact op met de huisarts.
Spreek met je kind over het coronavirus:

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-jemet-kinderen-over-het-coronavirus

Meer informatie?
• Algemene info en veel gestelde vragen: www.info-coronavirus.be.
• Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be.
• Extra informatie voor ouders op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voorouders
Wie bijkomende vragen heeft, neemt telefonisch of digitaal contact op met de school.
De contactgegevens van onze school zijn 054/31 74 95, info.bwe@hartencollege.be of
https://www.hartencollege.be/scholen/basis-weggevoerdenstraat/.