1 juni 2020

Informatie over de opstart van kleuterschool op 2 juni en lagere school op 8 juni

Alle info ivm de opstart van kleuter en lagere school kan u vinden op onze thuiswerksite: