2 april 2020

Inschrijvingen schooljaar 2020-2021 (aanpassing Coronamaatregels)

Hartencollege Basisonderwijs Weggevoerdenstraat

Door de uitzonderlijke corona-maatregelen kunnen ouders niet inschrijven op school.

Inschrijven is wel mogelijk op volgende manieren:

Volledig digitaal (aanbevolen)

Vul het formulier in via deze link:

·        inschrijvingsformulier.bwe.hartencollege.be

Het formulier is actief vanaf dinsdag 21/04/2020 vanaf 8u00.
Tussen 8 juli en 16 augustus schorten we de inschrijvingen tijdelijk op.

Klik op de knop ‘verzenden’ als alles ingevuld is.

Telefonisch

Enkel als digitaal inschrijven niet kan

Contacteer de school vanaf 21/04/2020 tussen 8u00 en 16u00 op het nummer 054/31 74 95

We doorlopen samen het inschrijvingsformulier.

De school vult het digitaal inschrijvingsformulier in.

Voor het intakegesprek maakt de school met jou een afspraak van zodra de coronamaatregelen niet meer van kracht zijn.
Als je je kind inschrijft, verklaar je je akkoord met het schoolreglement en het opvoedingsproject van de school (beiden hier te vinden).
Inschrijfperiodes voor voorrangsgroepen broers/zussen en kinderen van personeel vonden plaats voor de paasvakantie.
Volgorde van inschrijven is op basis van het tijdstip waarop de ouders of de school de digitale aanmelding verzendt.

Uw kind wordt ingeschreven zolang er capaciteit is.

Binnen 7 kalenderdagen zal je bericht krijgen of je kind effectief een plaats heeft en ingeschreven is.

Bij overschrijding van de capaciteit ontvang je een bevestiging van volgorde op de wachtlijst.

Brief Inschrijven Tijdens Corona