22 augustus 2020

Infoavond 1e leerjaar donderdag 27 augustus

Beste ouder

Het kennismakingsmoment/infoavond van 27 augustus 2020 kan helaas NIET doorgaan zoals andere jaren.
Toch voorzien wij voor jullie en jullie kinderen uit het eerste leerjaar een kennismakingsmoment/infoavond met de leerkracht.
Deze vindt plaats op donderdagavond 27 augustus 2020 om 18.00 uur stipt.
Het voorziene einduur is rond 19.30 uur.
Vanaf 1 september start onze school voor iedereen opnieuw om 8.30 uur en eindigt ze om 15.30 uur.
Praktische afspraken met verplichte maatregelen en richtlijnen omtrent de heropstart volgen eind volgende week via GIMME en op de website.

Directie en leerkrachten van het eerste leerjaar