22 augustus 2020

schrapping kennismakingsmoment/infoavond 27/8/2020 (behalve 1e leerjaar)

Beste ouder

Het kennismakingsmoment/infoavond van 27 augustus 2020 kan helaas NIET doorgaan.
De Corona-maatregelen kunnen niet worden nageleefd.
Enkel nieuwe leerlingen (kleuter & lager) en alle leerlingen van het eerste leerjaar worden apart uitgenodigd.
Ten laatste vrijdagochtend ontvangt u via Gimme een bericht bij welke klasleerkracht uw kind terecht komt. Omwille van GDPR kunnen klaslijsten niet gedeeld worden. We vragen uw begrip in deze uitzonderlijke omstandigheden.
Vanaf 1 september start onze school voor iedereen opnieuw om 8.30 uur en eindigt ze om 15.30 uur.
Praktische afspraken met verplichte maatregelen en richtlijnen betreffende de heropstart volgen eind volgende week via GIMME en op de website.

Directie & leerkrachten