Regels ivm zwemkledij

1ste week (1e leerjaar, 5e leerjaar, 3A & 3B)

herfstvakantie 31/10/2020 – 08/11/2020

2e week (2e leerjaar, 4e leerjaar, 3C, rode badmutsen 6e leerjaar)

herfstvakantie 31/10/2020 – 08/11/2020

1ste week (1e leerjaar, 5e leerjaar, 3A & 3B)

krokusvakantie 24/02/2020 – 01/03/2020

2e week (2e leerjaar, 4e leerjaar, 3C, rode badmutsen 6e leerjaar)

kerstvakantie 19/12/2020 – 03/01/2020

1ste week (1e leerjaar, 5e leerjaar, 3A & 3B)

krokusvakantie 13/01/2021 – 21/02/2021

2e week (2e leerjaar, 4e leerjaar, 3C, rode badmutsen 6e leerjaar)

krokusvakantie 13/01/2021 – 21/02/2021

1ste week (1e leerjaar, 5e leerjaar, 3A & 3B)

Paasvakantie 03/04/2021 – 18/04/2021

2e week (2e leerjaar, 4e leerjaar, 3C, rode badmutsen 6e leerjaar)

Paasvakantie 03/04/2021 – 18/04/2021

1ste week (1e leerjaar, 5e leerjaar, 3A & 3B)

2e week (2e leerjaar, 4e leerjaar, 3C, rode badmutsen 6e leerjaar)